Основни дейности, услуги и продукти

Основни специализирани услуги по осигуряване на съответствие с изискванията на GDPR

Специализирано обучение по кризисен мениджмънт, отбрана и контратероризъм

Разработване, внедряване, интегриране и одит на системи за управление

Организация, проектиране, изграждане, контрол и одит на сигурността на обекти

Международни консултации по сигурност и контратероризъм

Издателство EXPERT-95 има общо над 4о издания специализирана литература

GDPR

Новият Общ регламент относно защитата на данните (GDPR) е разработен с цел да засили и унифицира правата за защита на личната информация на физическите лица в ЕС и влиза в сила на 25 май 2018 г.

Подгответе се за GDPR от сега!