GDPR

GDPR - Общ регламент относно защитата на данните

GDPR – Mерки за управление и защита на личните данни

Какви мерки да предприемете?

Регламентът изисква организациите от всякакъв мащаб да приемат нови процеси и политики, целящи да предоставят на крайния потребител по-високо ниво на контрол върху личните му данни.

2017-11-15T13:03:01+03:0014 ноември 2017|GDPR|

GDPR – Наказания за неспазилите изискванията

Какави са наказанията за неспазилите изискванията?

Член 83, Общи условия за налагане на административни наказания „глоба“ или „имуществена санкция“, параграф 4:

2017-11-15T13:04:29+03:0014 ноември 2017|GDPR|

GDPR – уведомяване при пробив в защитата

Какви са правилата за уведомяване при пробив в защитата?

Член 33 въвежда изискването за уведомяване на регулатора в случай на пробив в защитата на информацията в случай на пробив в системата. Уведомяването трябва да стане не по-късно от 72 часа след установяването на пробива.

2017-11-15T13:04:52+03:0014 ноември 2017|GDPR|

GDPR – нови изисквания за защита на информацията

Какви са новите задължителни изисквания за защита на информацията?

1. Осъзнаване на ангажиментите Ви в зависимост от ролята си на администратор или обработващ лични данни.

2. Прецизиране договорни отношения по повод (или свързани по всякакъв начин) лични данни.

3. Съгласие от субекта на данните за обработването им.

2017-11-17T14:00:56+03:0014 ноември 2017|GDPR|

GDPR – Какви са промените?

Основните нововъведения в Регламента GDPR включват:

1. Правото на физическите лица да знаят дали личната им информация е компрометирана: Организациите трябва да уведомяват националните регулатори за всеки пробив, довел до източване на потребителски данни, които излагат физическите лица на риск – и да комуникират към субектите на данни всички пробиви, които ги излагат на риск, за да могат потребителите да вземат адекватни мерки.

2017-11-14T17:10:10+03:0014 ноември 2017|GDPR|

GDPR – Въведение в промените и изискванията

Новият Общ регламент относно защитата на данните (GDPR) заменя Директивата за защита на лични 65/46/ЕС данни на ЕС от 1995 г.

GDPR е разработена с цел да засили и унифицира правата за защита на личната информация на физическите лица в ЕС, като въвежда единни регулации за бизнеса – вместо наличните в момента 28 различни национални закона.

2018-01-09T14:14:03+03:0014 ноември 2017|GDPR|