Новият Общ регламент относно защитата на данните (GDPR) заменя Директивата за защита на лични 65/46/ЕС данни на ЕС от 1995 г.

GDPR е разработена с цел да засили и унифицира правата за защита на личната информация на физическите лица в ЕС, като въвежда единни регулации за бизнеса – вместо наличните в момента 28 различни национални закона.

GDPR – Общ регламент относно защитата на данните

На 8 април 2016 г. Съветът на Европа прие GDPR и свързаната с нея директива. На 14 април 2016 г. регулацията беше одобрена от Европейския парламент.

На 4 май 2016 г. официалните текстове на новата регулация са публикувани в Официалния вестник на ЕС.

Регламентът GDPR влиза в сила на 25 май 2018 г.

Всички 28 страни-членки са имплементирали въведените през 1995 г. правила по различен начин – което затруднява международните бизнеси в работата им в рамките на ЕС – и въвежда значителни разлики в размера и начина на налагане на наказания. Според официалната статистика елиминирането на тази фрагментация ще доведе до 2.3 млрд. евро годишно спестени разходи за бизнеса в рамките на ЕС.