Иновации, научни изследвания, технологични разработки и производство на продукти за отбраната, сигурността и контратероризма

ЕКСПЕРТ-95 ЕООД разработва и осигурява специфични иновации в следните направления:

  • Специален транспорт
  • Национална сигурност и контратероризъм

Организацията има международно признание с повече от 100 международни награди за иновации от САЩ, Русия, Белгия, Германия, България.