Международни награди за иновации и научни изследвания

1 / 15.05.2012 / Certificate and Special Prize

Сертификат и почетен знак на US Congress за изключителен принос в областта разработките в сферата на отбраната и сигурността от International Police Council for Counter Terrorism. Наградата е връчена официално в US Congress


2 / 2003 / Специална награда и Special Gold Medal – King Henri Coanda-I

Награда и почетния златен медал King Henri Coanda-I за изключителен принос като изобретател в сферата на сигурността и екологията от Асоциацията на изобретателите на Румъния


3 / 16.11.2002 / Кралски орден

Командир на „Почетния кралски орден на Белгия“ за иновации и научни изследвания в сферата на сигурността и контратероризма.
Brussels Eureka – 2002


4 / 09.02.2002 / Златен медал

Технология за идентифициране на замаскирани наркотици, експлозиви и токсични вещества на молекулярно ниво, московски салон за иновации


5 / 09.02.2002 / Златен медал

Награда за комплексна изследователска работа в сферата на двигателите, Московски салон за иновации


6 / 17.11.2002 / Златен медал

Златен медал за изобретение и иновация – „EXPERT-AVSEC 001-Electroshock gun and electroshock machine gun“
Brussels Eureka 2002


7 / 17.11.2002 / Златен медал

Златен медал за изобретение и иновация – „OPTICAL TECNOLOGY – SPECIAL TELESCOPIC SIGHT“
Brussels Eureka 2002


8 / 17.11.2002 / Златен медал

Златен медал за изобретение и иновация –„Armored Tracked Recovery Vehicle for extinguish the fire“
Brussels Eureka 2002


9 / 17.11.2002 / Златен медал

Златен медал за изобретение и иновация – Internal combustion engine
East-West Euro Intellect -2002


10 / 17.11.2002 / Златен медал

Златен медал за изобретение и иновация – Magnetic System for Electric Generators and Motors
East-West Euro Intellect -2002


11 / 17.11.2002 / Златен медал

Златен медал за изобретение и иновация – Internal combustion engine (Diesel)
East-West Euro Intellect – 2002


12 / 17.11.2002 / Златен медал

Златен медал за изобретение и иновация – Gas-Turbine Blades Radiator
East-West Euro Intellect – 2002


13 / 17.11.2002 / Сребърен медал

Сребърен медал за изобретение и иновация – Storage-Regenerative Internal Combustion Enginе
East-West Euro Intellect – 2002


14 / 17.11.2002 / Сребърен медал

Сребърен медал за изобретение и иновация – Signal Device “Skylighter”
East-West Euro Intellect -2002


15 / 17.11.2002 / Диплома и медал

Диплома и медал от Хърватската асоциация на изобретателите за представяне на иновации и научни постижения


16 / 17.11.2002 / Сребърен медал

Сребърен медал за изобретение и иновация – Breakwater Power Dyke
East-West Euro Intellect – 2002


17 / 17.11.2002 / Диплома и медал

Диплома и медал за от Асоциацията на изобретателите в Румъния представяне на иновативни решения в сферата на сигурността и екологията


18 / 17.11.2002 / Специална награда

Специална награда за научен принос за изобретение – Armoured Fire-Engine от Institut National Pour La Societe et la Culture Roumaine
Brussels Eureka – 2002


19 / 17.11.2002 / Диплома и медал

Диплома и медал от Руския Организационен комитет по подготовка и провеждане на Brussels Eureka – 2002
Brussels Eureka – 2002


20 / 7.11.2002 / Диплома и медал

Диплома и медал Руския Организационен комитет – за активно съдействие на научно-техническия прогрес
Brussels Eureka – 2002


21 / 17.11.2002 / Почетен Златен медал на Брюксел за иновации

Почетен златен почетен медал на Брюксел за иновации, за изобретение: Мултифункционален двигател
ICEPEC – Institut Communautaire Europeen pour la promotion des entreprises commerciales
Brussels Eureka – 2002


22 / 20.05.2002 / Special Prix

Innovations, Research & Development for Ecology Technologies – INPEX – 2002, USA


23 / 20.05.2002 / Special Prix

Innovations, Research & Development for Aerospace Technologies – INPEX – 2002, USA


24 / 20.05.2002 / Special Prix

Innovations, Research & Development for Secuirty Technologies – INPEX – 2002, USA


25 / 09.02.2002 / Special Prix

Innovations, Research & Development for Energetic Technologies – Moscow – 2002


26 / 09.02.2002 / Златен медал

Мултифинкционален регенеративен двигартел с вътрешно горене
Moscow – 2002


27 / 09.02.2002 / Златен медал

Електромагнитна технология за откриване на замаскирани наркотици, експлозиви и токсични вещества на молекулярно ниво


28 / 06.02.2002 / Златен медал

За комплексна работа в сферата на разработките на двигателите


29 / 20.05.2001 / Приз (Купа) за най-добро комплексно представяне

Награда за най-добро комплексно представяне
INPEX XVII AMERICA’S LARGEST INVENTION SHOW, Pittsburgh, PA, USA – 2001


30 / 20.05.2001 / Gold Medal

Златен медал за изобретение и иновация – Gas-Turbine Blade Radiator
INPEX XVII AMERICA’S LARGEST INVENTION SHOW, Pittsburgh, PA, USA – 2001


31 / 20.05.2001 / Gold Medal

Златен медал за изобретение и иновация – DIZ-GAL Internal Combustion Engie
INPEX XVII AMERICA’S LARGEST INVENTION SHOW, Pittsburgh, PA, USA – 2001


32 / 20.05.2001 / Сребърен медал

Сребърен медал за изобретение и иновация – Breakwater Power Dyke
INPEX XVII AMERICA’S LARGEST INVENTION SHOW, Pittsburgh, PA, USA – 2001


33 / 15.11.2001 / Диплома
Диплома за представяне на иновативни решения в Брюксел от Агенцията за интелектуална собственост BERIN, INPEX – 2001, USA

34 / 16.11.2001 / Gold Medal with Mention

Златен медал за изобретение и иновация – Multifunctional Combustion Engine
Brussels Eureka 2001


35 / 16.11.2001 / Златен медал

Златен медал за изобретение и иновация – Electromagnetic technology and appliances to find explosives and easily inflammable substances
Brussels Eureka 2001


36 / 16.11.2001 / Златен медал

Златен медал за изобретение и иновация – Internal combustion engine (diesel) with carburetor
Brussels Eureka 2001


37 / 16.11.2001 / Златен медал

Златен медал за изобретение и иновация – Gas-turbine blades radiator
Brussels Eureka 2001


38 / 16.11.2001 / Сребърен медал

Сребърен медал за изобретение и иновация – Outil de signalisation dans le ciel
Brussels Eureka 2001


39 / 16.11.2001 / Сребърен медал

Сребърен медал за изобретение и иновация – Magnetic system
Brussels Eureka 2001


40 / 16.11.2001 / Сребърен медал

Сребърен медал за изобретение и иновация – Internal combustion engine
Brussels Eureka 2001


41 / 16.11.2001 / Сребърен медал

Сребърен медал на изобретение и иновация – Breakwater Power Dyke
Brussels Eureka 2001


42 / 16.11.2001 / Сертификат за участие

Сертификат за участие на изобретение и иновация – ASO-RESERV – 22 cal (6.35mm) Military Mini Pistol
Brussels Eureka 2001


43 / 16.11.2001 / Сертификат за участие

Сертификат за участие на изобретение и иновация – Attaching bond (AB) for square openings or horizontal long canals in closed profiles – code PS-07.00.00
Brussels Eureka 2001


44 / 16.11.2001 / Grand Prix

Innovations, Research & Development for Complex Participation – Brussels Eureka – 2001


45 / 16.11.2001 / Special Prix

Innovations, Research & Development for Design
Brussels Eureka – 2001


46 / 16.11.2001 / Special Prix

Innovations, Research & Development for Transport
Brussels Eureka – 2001


47 / 16.11.2001 / Special Prix

Innovations, Research & Development for Ecology
Brussels Eureka – 2001


48 / 16.11.2001 / Special Prix

Innovations, Research & Development for Aerospace
Brussels Eureka – 2001


49 / 16.11.2001 / Special Prix

Innovations, Research & Development for Security Technologies – Brussels Eureka – 2001


50 / 17.11.2001 / Специална награда

Награда за най-добро изобретение и за високи научни постижения от Национален съвет за изследвания на Тайланд
Brussels Eureka – 2001