По-значими проекти на критична инфраструктура

 • Административна сграда, BMS и системите за сигурност, безопасност и управление на процесите на ДКСИ (Администртивна сграда на ГД БОП – МВР) – 46 проектни части
 • Ecology-Energy Complex-Plasma Arc Waste Destruction System – зад граница – 6 проекта, оценени от US Ex-Im Bank
 • Ecology-Energy Complex-Plasma Arc Waste Destruction System – в България – 12 проекта, оценени от US Ex-Im Bank
 • Проектна концепция за Университетски информационен център – 1
 • Проектна концепция SIEMENS за изграждане и технологично функциониране на Национален център за биометрични документи на българските граждани -1
 • Проектна концепция за проектиране и изграждане на Специализирана болница за сърдечна и гръдна хирургия „Проф. Александър Чирков“ – Варна – 1
 • BMS – Специализирана болница за сърдечна и гръдна хирургия „Проф. Александър Чирков“ – Варна – 1
 • Системи за сигурност – Специализирана болница за сърдечна и гръдна хирургия „Проф. Александър Чирков“ – Варна – 7
 • Системи за безопасност – Специализирана болница за сърдечна и гръдна хирургия „Проф. Александър Чирков“ – Варна – 4
 • Вертолетно летище – Специализирана болница за сърдечна и гръдна хирургия „Проф. Александър Чирков“ – Варна – 1
 • SCS – Структурно кабелни системи – 18
 • SCS-CI – Структурно кабелни системи – класифицирана информация – 2
 • ISMS – Information Security Management System – 189
 • NAV/COM – Телекомуникационни и навигационни системи – 2
 • EСR – Екранирани помещения (защита от електромагнитни излъчвания) -8
 • SS – Алармени системи против проникване – 48
 • PS – Периметрова сигурност – 28
 • TRV – Термовизия и термография – 4
 • AC-H – Контрол на достъп – хора – 95
 • AC-T – Контрол на достъп – транспортни средства -12
 • AC-X-RAY – Контрол на достъп – опасни средства – 8
 • AC-X-RAY-C – Контрол на достъп – радиоактивни вещества -3
 • CCTV – Системи за видео наблюдение и контрол -54
 • F – Пожароизвестяване -12
 • E-W – Пожарогасене – вода -6
 • E-G – Пожарогасене – газ -6
 • EV – Евакуация – пожарна и аварийна безопасност – 34
 • CPA – Контролно измервателни прибори и автоматика -8
 • BMS – Системи за сграден мениджмънт – 6