Издателска дейност

>Издателска дейност
Издателска дейност 2017-11-22T17:22:54+00:00

Издателска дейност на специализирана литература

Издателство EXPERT-95 е с уникален идентификационен номер: 978-954-9434

Издателство има общо 42 издания, структурирани по жанрове в тематични серии, както следва:

  • Национална сигурност
  • Контратероризъм
  • Системи за управление
  • Кризисен мениджмънт
  • Отбрана
  • Политика и дипломация
  • Технология и техника
  • Медицина
  • Психология