Training Code:

Contents:

GDPR-01 GDPR – Основни изисквания по защита на личните данни
GDPR-02 Обучение на оператори (обработващи) личните данни (DO – Data Operator)
GDPR-03 Обучение на Служител по сигурността (защитата) на лични данни (DPO – Data Protection Officer)
GDPR-04 Обучение на вътрешни одитори по сигурността на информацията и защитата на лични данни
GDPR-05 Обучение на технически експерти (ICT) информационна сигурност и защита на лични данни
GDPR-06 Задължително обучение; Социален инженеринг и противодействие
GDPR-07 Действие в ситуации със съмнение за уязвимост или при реална заплаха за личните данни
GDPR-08 Друго необходимо специализирано обучение (в зависмост от спецификата на дейността и профила на Организацията)