Програми за стажове:
  1. Мениджмънт
  2. Системи за управление
  3. Кризисен мениджмънт
  4. Риск мениджмънт
  5. Сигурност на информацията
  6. Защита на личните данни
  7. Мениджмънт на сигурността
  8. Авиационна сигурност
  9. Контратероризъм
  10. Организационна психология

Организацията може да организира и проведе практически стаж по други специалности и направления взависимост от заявката на Клиента или Заинтересовано лице.