1. Системи за управление

1.1. Стандарти за сигурност

eIDASGDPR - Общ регламент относно защитата на данните
GDPR
ISO/IEC 27001:2013
ISO 31000:2009
ISO 28000:2007
ISO 22301:2012
ISO 18788:2015

 

1.2. Стандарти за качество

Разработване, внедряване, интегриране и одит на системи за управлениеISO 9001:2015 
IATF 16949:2016
ISO 20000-1:2011
БДС EN ISO 17100:2015
TL 9000
ISO 13485:2012 (ISO 13485:2016)
ISO 15189:2012
ISO 22716:2007
ISO 20121:2012

 

1.3. Стандарти за безопасност

BS OHSAS 18001:2007
ISO 39001:2012
HACCP
ISO 22000:2005
BRC
FSSC 22000:2010Стандарти за околна среда

 

1.4. Стандарти за околна среда

EMAS
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011

 

1.5. Стандарти за социална отговорност

SA 8000 / ISO 26000:2010

 

2. Ключови експерти, консултанти и одитори

Брой консултирани организации
Системи за управление
Гл. Консултант Консултант 1 Консултант 2 Консултант 3 Консултант 4 Консултант 5
ISO 9001:2015 231 12 32 16 4 4
ISO 20000-1:2011 48 12 12 2 2 0
TL 9000 1 0 0 0 0 0
EMAS 1 0 0 0 0 0
ISO 14001:2015 6 0 0 0 0 0
ISO 50001:2011 2 0 0 0 0 0
BS OHSAS 18001:2007 12 0 2 0 0 0
HACCP 12 0 0 0 0 0
ISO 22000:2005 2 0 0 0 0 0
FSSC 22000:2010 2 0 0 0 0 0
ISO/IEC 27001:2013 224 24 12 4 4 1
ISO 31000:2009 9 2 2 2 2 0
ISO 28000:2007 2 0 0 1 0 0
ISO 22301:2012 4 4 0 1 1 0
ISO 18788:2015 1 0 0 0 0 0
ICAO Doc 8973 – Система за управление на авиационната сигурност 12 0 0 2 0 0
Система за управление на лични данни 188 65 14 14 8 2
Система за управление на активи 66 2 0 0 0 0
Система за управление на удостоверителни услуги (eIDAS) 3 0 0 0 0 0
Система за управление и защита на личните данни (GDPR) 22 12 3 12 4 0