Вашият Служител по защита на данните (DPO) ще:

  1. Отговаря за съобразността с изискванията на регламента;
  2. Консултира въвеждането на нови политики и процедури;
  3. Консултира кога и как трябва да бъде осъществено оценяване на степента на важност на личните данни;
  4. Обучава вашия персонал и всички останали заинтересовани лица по всички аспекти на сигурността;
  5. Събира и управлява всички обективни доказателства, доказващи Вашето съотвествие с изискванията на GDPR;
  6. Ръководи и контролира всички приложими действия за осигуряване на сигурността и защита на личните данни;
  7. Бъде и лицето за контакт с националните органи за защита на личните данни.