Основни дейности, продукти и услуги
 1. Иновации, научни изследвания, технологични разработки и производство на продукти за отбраната, сигурността и контратероризма.
 2. Оценка на риска, всестранно осигуряване и управление на сигурността на критична инфраструктура.
 3. Кризисен мениджмънт и управление на риска на критична инфраструктура.
 4. Организация, проектиране, изграждане, контрол и одит на сигурността на обекти от критичната инфраструктура.
 5. Специализирано обучение по мениджмънт, кризисен мениджмънт, сигурност, отбрана и контратероризъм.
 6. Международни консултации по сигурност и контратероризъм.
 7. Разработване на специализиран софтуер за сигурността, отбраната и контратероризма.
 8. Издателска дейност на специализирана литература.
 9. Разработване, интегриране, внедряване и одит на системи за управление.
 10. Психологически консултации.
 11. Управление на човешки ресурси.
Всички процеси, продукти и услуги на ЕКСПЕРТ-95 ЕООД се управляват с най-високо ниво на сигурност на информацията!