Международни консултации по сигурност и контратероризъм

Специализирани услуги:

 • Анализ и оценка на риска, и управление на сигурността на обекти от критичната инфраструктура
 • Анализ и оценка на риска, и управление на противодействието на терористични заплахи
 • Разработване и внедряване на системи за управление на сигурността на обекти от критичната инфраструктура
 • Консултации при решаване на кризи и инциденти със заложници
 • Анализ на кризите със заложници и планиране на ответните действия
 • Профилиране и триизмерна класификация на похитителите на заложници
 • Разработване на препоръчителни стратегии и тактики за водене на преговори за освобождаване на заложници
 • Консултации по специална тактика за освобождаване на заложници
 • Консултации по използване на несмъртоносни средства за борба с тероризма и престъпността
 • Стратегии и тактики при използване на системи за радио-електронна война и информационна сигурност при организиране и провеждане на контратерористични и други специални полицейски операции
 • Консултации по авиационна сигурност
 • Консултации по информационна сигурност
 • Консултации по защита на лични данни – GDPR