Кризисен мениджмънт

  • Военно-политически кризи
  • Актове на незаконна намеса в гражданската авиация
  • Кризи свързани със сигурността на критична инфраструктура
  • Кризи вследствие на тероризъм и екстремизъм
  • Кризи със заложници
  • Кризи с групови нарушения на обществения ред (безредици, вандализъм и групова агресия)
  • Кризи от технологичен характер
  • Кризи от природен характер
  • Икономически кризи
  • Социални кризи