Психологически консултации

  1. Психологически консултации
  2. Психологически и професионален подбор и реподбор на персонала
  3. Диагностициране/разследване на престъпни и враждебни намерения и дейности чрез полиграф (детектор на лъжата)
  4. Консултации по осъзнаване от персонала на рисковете и отговорностите, свързани със сигурността и защитата на личните данни
  5. Психологически интервюта и изследвания на персонални качества
  6. Психологическо профилиране