Управление на човешки ресурси

  1. Управление на процеси по селектиране и подбор на персонал във всички сектори
  2. Управление на процеси по назначаване на човешки ресурси
  3. Управление на процеси по обучение на човешки ресурси
  4. Управление на процеси по осъзнаване на човешки ресурси
  5. Управление на процеси по професионална оценка и атестация на човешки ресурси
  6. Управление на процеси по прекратяване на трудово-правни взаимоотношения