Организацията разполага с консултанти в следните направления:

 • Системи за управление – 6 човека
 • eIDAS – 3 човека
 • GDPR – 12 човека
 • Сигурност и контратероризъм – 4 човека
 • Системи за сигурност и безопасност за критичната ифраструктура – 6 човека
 • Анализ, оценка и управление на риска – 6 човека
 • Психолигия – 2 човека
 • Управление на човешки ресурси – 3 човека
 • Кризисен мениджмънт – 3 човека

Едноличен собственик и Управител на ЕКСПЕРТ-95 ЕООД е акад. Георги Стефанов:

 • Командор на Почетния Кралски орден на Белгия – за заслуги в научните изследвания и иновациите в сферата на сигурността, контратероризма и отбраната.
 • Кавалер на орден „Александър Невски“ за особени заслуги при участие в реални бойни антитерористични операции;
 • Member and Chief of Dept. National Security and Counterterrorism; Dept. Information Security; Dept. Aviation Security; Dept. Security and Defense Technologies – International Academy of Science and Arts, Manassas, Virginia, USA;
 • Member of the Academy of Security, Defense and Law Enforcement, Moscow;
  Chief Division Officer of International Police Council for Counter-Terrorism for Balkan Region;
  ICAO Aviation Security Instructor;
 • H. Commander Air Force Security Police;
 • eIDAS Lead Auditor; QMS Lead Auditor; ISMS Lead Auditor; IT SMS Lead Auditor; RMS Lead Auditor; BCMS Lead Auditor.
 • Главен консултант и водещ одитор по GDPR.
 • Повече от 100 най-високи международни награди (Русия; САЩ; Белгия; Германия; България) за иновации;
 • Участие в повече от 120 високо-технологични разработки и продукти в сферата на ICT; сигурността; отбраната и контратероризма.