Стратегическите цели на ЕКСПЕРТ-95 ЕООД са:

 1. Непрекъснато усъвършенстване Интегрирана система за управление на качеството, сигурността на информацията, ефективно управление на риска и непрекъсваемостта на работата на Организацията.
 2. Увеличаване на организационната ефективност.
 3. Ефективно, ефикасно и непрекъснато управление на процесите, продуктите и услугите.
 4. Ефективно, ефикасно и непрекъснато управление на качеството и сигурността на информацията чрез непрекъсната оценка на риска; прилагане на адекватни техники за контрол и осигуряване на непрекъсваемост на процесите.
 5. Осигуряване на адекватна защита на всички информационни активи, включително и лични даани, които се управляват от Организацията.
 6. Постоянно повишаване на доверието на клиентите към Организацията, нейния потенциал; нейните процеси и продукти с цел изграждане и поддържане на устойчиви бизнес взаимоотношения.
 7. Разширяване на влиянието на Организацията чрез предлагане на уникални и конкурентни продукти на този строго специфичен пазар.
 8. Ефективно управление на ресурсите.
 9. Непрекъснато изследване степенна на удовлетвореност на клиентите за недопускане на рекламации и постигане само на положителни резултати.
 10. Укрепване на организационното лидерство.
 11. Мотивиране и осигуряване на възможност за пълна интелектуална и професионална реализация на всеки изобретател; проектант; инженер; експерт; консултант; одитор и служител.

Потенциални клиенти:

ЕКСПЕРТ-95 ЕООД е доставчик на специфични иновации; ноу-хау; технологии; продукти и услуги, предназначени предимно за:

 1. Правителствени агенции, министерства и организации от сектори: Сигурност; Отбрана; ICT; Енергетика; Транспорт; Регионално развитие; Публична Администрация; Финанси; Образование и др.
 2. Корпоративни клиенти в областта на: удостоверителни услуги; защитата на личните данни; ICT; отбранителната индустрия; енергетиката; гражданската авиация; морския и сухопътния транспорт; екологията и др.
 3. Банкови и финансови институции;
 4. Застрахователни компании;
 5. Спедиторски и куриерски компании;
 6. Научни институти и университети;
 7. Иновативни центрове;
 8. Производствени предприятия;
 9. Проектантски и строителни организации;
 10. Консултантски организации;
 11. Други